Månadsmöten i Lions Club Öregrund

18 Feb

Lions Club Öregrund har möten den andra torsdagen i varje månad i Rådhussalen.
Från klockan 18:00 – styrelsemöte
Från klockan 19:00 – medlemsmöte

Annonser