Jan Stanje: Melvin Jones Fellows Utmärkelsen

18 Feb

Jan Stanje tilldelas utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete med att utveckla arrangemangen Öregrundsmåndagar och Badortsdagarna. Dessa mycket uppskattade evenemang är viktiga delar av klubbens lokala aktiviteter som erbjuder allmänheten god underhållning. Med Lions bästa för ögonen arbetar Jan med stor energi och ett glatt leende med marknadsföring, sponsorkontakter, artister och i övrigt där det behövs en insats.
En ny utmaning för Jan är att utse medarbetare och genom mentorskap bredda klubbens resurser för fortsatt utveckling.

Länk: Lions Clubs – Melvin Jones

Annonser