Lions Sverige – Insatser för ”Sight First”

21 Feb

Den här filmen är från 2008 och visar ett av de många projekt där Lions Sverige gett stöd:
Lions insats i Morogoro för Världens Barn och Sight First II.
Projektet Sight First II påbörjades 2005 och avslutades 2008. Lions Sverige samlade tillsammans in 1,7 miljoner US-dollar. Totalt samlade Lions i världen in 203 miljoner US-dollar.

Annonser