Läkare utan Gränser

28 Feb

Även år 2012 går nettot från Öregrundsmåndag till Läkare utan Gränser. Från deras webbsida citerar vi:
Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd där det behövs som mest. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

6 300 kronor räcker t ex till ett medicinskt akut-kit som innehåller allt nödvändigt material för att förse 1 000 människor i tre månader med sjukvård.
1 000 kronor räcker t ex till utrustning för att förlösa elva barn.
500 kronor räcker t ex till en tredagars malariabehandling till 71 personer.
270 kronor räcker t ex till energirik specialmat till ett undernärt barn i fem veckor.
150 kronor räcker t ex till en dos mässlingsvaccin till 78 barn.
72 kronor räcker t ex till två doser stelkrampsvaccin för att skydda en mor före och efter en förlossning.
45 kronor kan t ex rena vatten till 5 000 människor.

Annonser