Hjälp Lions att hjälpa

31 Maj

Lions organisation och administration finansieras helt av medlemsavgifter. Insamlade medel går oavkortat till behövande. Alla bidrag mottages tacksamt:
Plusgiro 787170-0

De senaste åren har vi bl. a lämnat bidrag till:

  • Kyrkans ungdomsverksamhet
  • Äldreverksamheten
  • Akademiska sjukhusets cancerfond
  • Tjernobylbarnen
  • Lägerverksamhet för diabetessjuka barn
  • Lokala idrottsklubbar
  • Läkare utan Gränser
Annonser