Stenen på Isen?

4 Jan

Det kan bli knepigt att arrangera tävlingen Stenen på Isen.  Foto från den 4 januari på den plats i hamnen där vi brukar placera stenen.
stenen

Annonser