Välgörenhetskonserten med Monica och Carl-Axel Dominique – fullsatt i kyrkan

9 Aug

En flygel, fyra händer. Romantiskt och impressionistiskt svängigt! Monica och Carl-Axel Dominique, i Öregrunds kyrka den 9 augusti, lockade många och kyrkan var så gott som fullsatt.
Jan Stanje tackade paret Dominique för den fantastiska konserten och överräckte ett diplom skapat av Roland Kallström, lokal konstnär, samt det goda Roslagsbrödet.
Länk: Dominique Musik
Foton från Jan Stanje
dominiques
Collage D1

Annonser