Tack alla för 2013!

20 Dec

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla er som hjälpt oss att hjälpa. De pengar vi samlat in under år 2013 har oavkortat gått till välgörenhet genom evenemangen vi arrangerat: 726 700 kronor
/Lions Club Öregrund
Lions

Annonser