Spikade datum för Öregrundsmåndagarna 2014

13 Jan

Öregrundsmåndagarna 2014 har följande datum:
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
Årets artister samt förmånstagare av nettot från de fyra måndagarna avslöjas senare. 😉
För annons i programmet för Öregrundsmåndagarna, kontakta Jan Stanje:
0727 – 44 73 88
Programmet är gratis och finns i butikerna i mitten av juni.
Fotoalbum Öregrundsmåndagrna finns på Lions Club Öregrunds Facebook:
ÖREGRUNDSMÅNDAGAR

Annonser