Badortsdagarna 2015: fredag-söndag 14-16 augusti

21 Jan

Här är vi tidigt ute och meddelar om datum för Badortsdagarna 2015 🙂
Fredag-Söndag 14-16 augusti.
Kontakt Badortsdagarna 2015
Karl-Erik Brännkärr: 070-516 30 16
kebrannkarr@gmail.com

Annonser