Eva Fischer och Fredrik Borgelin nya medlemmar i Lions Club Öregrund

15 Jun

På vårt senaste möte valdes två nya medlemmar in i Lions Club Öregrund:
Eva Fischer, som har Karl-Erik Brännkärr som fadder.
Fredrik Borgelin, som har Åke Mattsson som fadder.
Vi hälsar Eva och Fredrik varmt välkomna till Lions Club Öregrund.
Lions uppgift
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions etik
Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök alltid göra det bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp den som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Annonser