Läkare Utan Gränser – förmånstagare av nettot Öregrundsmåndagarna 2016

13 Maj

De fem konserterna på Fyrskeppsudden, Öregrund, är välgörenhetskonserter. Årets förmånstagare av nettot från de fem Öregrundsmåndagarna är Läkare Utan Gränser. Titta gärna på den här korta filmen där läkare berättar hur de arbetar.
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
https://lakareutangranser.se

Annonser