Läkare utan Gränser – förmånstagare av nettot från Öregrundsmåndagarna 2016

22 Jul

Titta gärna på den här korta filmen om och av Läkare utan Gränser:
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation. Det betyder att vi hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi har över 34 000 anställda i runt 60 länder.
https://lakareutangranser.se

Annonser