Alla lottvinster från 25 juli är hämtade

26 Jul

Samtliga vinster från lotteriet den 25 juli har hämtats ut.
Det var vinst på lott med nummer 7o oavsett serie och färg.

Annonser