Vinstnummer i Badortslotteriet 2016

14 Aug

Vinst på Badortslotteriet 2016 med följande nummer:
0779 med vinst på 10 000 kronor.

Följande lottnummer med vinst på 500 kronor:
1026
1795
1895
818
496

Outtagna vinster finns att hämta på Coop Konsum Öregrund från klockan 12 söndag 14 augusti.

Vinstlista finns anslagen även på dessa 4 platser:
Turistbyrån Öregrund Klubbens affischtavla staket vid Kyrkan Hus
Öregrunds biblioteks affischtavla
Ica Nära Sjöbodens (Gräsö) affischtavla

Grattis till alla vinnare!
Och ett varmt tack till alla lottköpare!
Nettot går oavkortat till Lions Club Öregrunds hjälpverksamhet.
/Lions Club Öregrund

Annonser