Kronprinsessan Victorias fond är förmånstagare av nettot Öregrundsmåndagarna 2017

11 Maj

Öregrundsmåndagarna handlar om att samla in pengar till välgörenhet. Detta gör vi genom att ha nationellt kända artister på scenen på Fyrskeppsudden (artisterna presenteras under vecka 21).
Förmånstagare 2017 av nettot från Öregrundsmåndagarna är Kronprinsessan Victorias fond:

Fondens syfte är att möjliggöra för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att få en aktiv fritid. Detta sker främst genom stöd till medhjälpare vid olika typer av fritidsaktiviteter.

Läs mer om Kronprinsessan Victorias fond:
https://www.radiohjalpen.se/kronprinsessan-victorias-fond 

Annonser