President i Lions Club Öregrund: Eva Fischer

5 Jun

Eva Fischer är president i Lions Club Öregrund. Lionsklubbarna världen över kallar sina ordförande för president – ett internationellt ord eftersom Lions finns internationellt (över hela världen). Att vara president i Lions Club Öregrund innebär bl.a. att vara ordförande utifrån en dagordning vid styrelsemöten och medlemsmöten.

– Kan jag och Lions Club Öregrund hjälpa till med något i det lokala föreningslivet? Kontakta mig med en skrivelse och berätta om verksamheten, beskriv behoven och på vilket sätt ett ekonomiskt bidrag från Lions Club Öregrund kan lyfta verksamheten. I skrivelsen vill jag att du lämnar namn på föreningens kontaktperson och kontaktuppgifter.
Vi har styrelsemöte en gång varje månad och behandlar då bl.a. skrivelser.
Mejla skrivelsen till Eva Fischer, Lions Club Öregrund: fischer@live.se

Annonser